REIKIHOITO

reiki_hoito

Reiki-energiahoito – tie kohti terveyttä

Reiki on luonnollinen, täydentävä hoitomuoto, joka on tullut länsimaihin idästä. Reikin perinteet juontavat juurensa tuhansien vuosien taakse aina muinaisiin kulttuureihin asti.

Mitä reikihoidon aikana tapahtuu?

Reikihoidossa kehon omat energiavarastot täyttyvät, jolloin keholla itsellään on parhaat edellytykset tervehtyä, virkistyä ja saada voimaa elämän haasteisiin. Energiatasapainon palauduttua keho on fyysisesti ja henkisesti tasapainossa.

Reikihoidon aikana kehon oma paranemisjärjestelmä käynnistyy, vastustuskykymme lisääntyy, kiputilat helpottuvat, vammojen paraneminen nopeutuu ja nukumme paremmin. Reiki vaikuttaa myös henkiseen olotilaan: keho rentoutuu, stressioireet helpottuvat, mieli virkistyy, pelot ja jännittyneisyydet katoavat, elämänmyönteisyys lisääntyy ja ongelmatilanteiden kohtaaminen helpottuu. Moni on myös saanut reikistä voimaa esim. tupakoinnin lopettamiseen.

Mihin perustuu reikin tasapainottava vaikutus?

Kaikki kehomme solut ovat rakentuneet vä­räh­televästä energiasta. Reiki on myös ener­giaa ja se toimii fysiikan lakien mukai­sesti. Terveessä kehossa kaikki solut väräh­te­­levät täydellisessä tasapainossa ja meillä on optimaalinen terveys. Usein kuitenkin olemme stressaan­tuneita, tur­hau­tu­neita, rauhattomia, pelkääm­me vaateita tai olemme ma­sen­tuneita. Tällaiset ongelmat ai­he­uttavat epä­ta­sa­pai­non kehomme hienoon energiaverkkoon ja sii­tä seuraa, että tu­lemme sairaiksi.

Reikihoidossa epänormaalit värähtelyt tasapainotetaan, jolloin keholla on optimaalinen olotila parantaa itse itsensä.

Miten reikihoito tehdään?

Hoidossa asiakas lepää hoitopöydällä ja hän on puettuna mukaviin, mielellään luonnonmateriaalista valmistettuihin vaatteisiin. Hoitaja käyttää käsiään työvälineinään reikihoitoa annettaessa ja välittää energiaa asiakkaan energiakeskusten eli chakrojen kautta kehoon. Hoito kestää runsaan tunnin. Usein asiakas jopa hetkittäin nukahtaa hoidon aikana syvän rentoutumisen tilassa.

Kuinka usein hoitoon?

Hoitotarve on hyvin yksilöllinen. Toinen tarvitsee saman oireen hoitoon vain muutaman hoitokerran, toinen taas useamman. Reikihoitoa olisi kuitenkin alussa hyvä ottaa muutaman hoitokerran sarjana. Sen jälkeen voi hoidossa käydä aina, kun tuntee olevansa energiatankkauksen tarpeessa. Hoidossa voi käydä myös ilman varsinaista vaivaa - ennaltaehkäisynä – pitämään itsensä itsesi fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa.

Lisätietoja

Olen Reiki ry:n jäsen. Yhdistyksemme nettisivuilta voit lukea lisätietoja reikistä: www.reikiry.fi

Koulutus

Olen suorittanut The Reiki Network –järjestöön kuuluvan opettajan johdolla reikin perus- ja jatkokurssin